Norrköpings synagoga är den judiska församlingen i Norrköping synagoga. Synagogan, belägen i hörnet Bråddgatan 32 och Tunnbindaregatan 35, byggdes 1855–1858 efter arkitekterna Edvard Medén och Carl Ståls ritningar av den Mosaisiska församlingen i Norrköping. Den arkitektoniska stilen kallas nyklassicism.